Spreekuur

 

1200px-Coffee_cup_icon.svgHet fysieke spreekuur is met de verhuizing naar onze lokatie in Noordwijk komen te vervallen. Doordat er geen bezoekers meer kwamen hebben wij besloten hiermee te stoppen. Mede door Covid en dat alle zaken via telefoon en mail worden behandeld is het spreekuur gestopt.
In Noordwijk zitten wij samen met de SHN op dezelde lokatie zodat wij onze krachten nog beter kunnen bundelen en verdere samenwerking nog makkelijker wordt voor de toekomst. Sterke huurdersvertegenwoordiging is noodzakelijk in deze tijd. Op de komende ledenvergadering zullen wij voorstellen om te fuseren met de SHN.

De HBVB behartigt de belangen van de huurders van STEK. De vereniging praat mee over het beleid en geeft advies of stemt in met bepaalde beleidsonderdelen die de huurders direct aangaan.
Naast het reguliere overleg met STEK is er ook contact met de bewonerscommissies. Zij voorzien de HBVB van onmisbare informatie en zijn tijdens het jaarlijkse Algemeenwijkoverleg (AWO) aanwezig.