Woonvisie Teylingen 2008-2020

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad maar de Teylinger Woonvisie is door de gemeenteraad vastgesteld op 05-06-2008.

De prestatieafspraken die hieraan gerelateerd zijn, zijn op 25 juni 2008 ondertekend  door wethouder Gerrit van der Meer en de 3 corporatiedirecteuren van TRIAS Woondiensten, de Vooruitgang en Warmunda.

Zie hier de volledige tekst van de woonvisie.

 

Bij de woonvisie zijn bijlagen gevoegd met uitleg en tabellen.

Zie hier de bijlagen.

 

Wijkgericht werken:

Heeft u een goed idee om uw wijk te verbeteren? Een idee waar u zelf of samen met buurtbewoners mee aan de slag wilt? Vraag de wijkregisseur Bart van Konijnenburg om advies.


“Ik kan u helpen om uw idee concreet te maken en op te starten. Bijvoorbeeld door u te voorzien van voorbeelden, tips en adviezen om medestanders te vinden, financiering te zoeken of andere partijen te betrekken. Voorbeelden van wijkinitiatieven zijn: het opknappen van een plein, het organiseren van een buurtactiviteit of het beplanten van openbare borders. Maar er is nog veel meer denkbaar. Het maakt niet uit of uw initiatief groot of klein, langdurig of kort is. Waar mensen daadwerkelijk iets willen gaan doen, waar kansen van slagen liggen, daar zal ik hulp bieden. U kunt mij bereiken via wijkregisseur@teylingen.nlof via telefoonnummer 14 0252.”

Zie verder: www.teylingen.nl/Wonen/Wijkgericht_werken