Leefbaarheid in uw buurt.

   

Leefbaarheid in de buurt, buurtgericht werken, kreten die men tegenwoordig veel hoort. Meestal wordt dit onderwerp in verband gebracht met de grote steden en de achterstands wijken. Toch zijn er steeds meer gemeenten die ook de leefbaarheid in hun omgeving en het buurtgericht werken in tot hun taak rekenen. In Lisse besteed men ook aandacht aan buurtgericht werken. Buurtbewoners werken samen met de gemeente en zorgen zelf ook voor hun omgeving. Buurtbewoners kunnen problemen, wensen, maar ook oplossingen aandragen. De gemeente maakt een plan, dat met de bewoners wordt besproken en zo wordt getracht tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Het uiteindelijke doel is het vergroten van de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt. Het is de bedoeling dat ook de burger maatschappelijk actiever wordt. De eigen verantwoordelijkheid wordt met buurtgericht werken gestimuleerd.

In Lisse is het Project Hart voor je buurt gestart.

Het project Hart voor je buurt, dat begin dit jaar gestart is, stimuleert initiatieven van en voor de buurt. Het gaat om 'projectsubsidies' voor initiatieven van inwoners in de sfeer van ontmoeting, verbinding, dialoog en samenwerking. De projectplannen moeten gericht zijn op de versterking van de sociale binding in een wijk of een buurt. Het bouwen van bruggen tussen bevolkingsgroepen en/of generaties moet een wezenlijk onderdeel van het plan zijn. Hart voor je buurt is een gezamenlijk initiatief van Valent en de gemeente Lisse om ideeën van buurtbewoners voor hun eigen leefomgeving de ruimte te geven.

Hart voor je buurt steunt kleinschalige plannen met een groot sociaal karakter. Op eenvoudige wijze kunt u met financiële steun uw idee uitvoeren. Heeft u een goed idee voor uw straat of buurt of wilt u bijvoorbeeld een activiteit organiseren? De stap van idee naar realiteit is vaak kleiner dan u denkt dus doe mee!

Heeft u een idee voor uw straat of buurt maar weet u niet zo goed wat u zelf moet doen? Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Twijfelt u of uw idee past bij Hart voor je buurt? Bel, schrijf of e-mail dan naar Monique van der Weijden, de buurtregisseur van de gemeente Lisse. Als vast aanspreekpunt kan zij u advies en antwoord geven op kleine en grote vragen.

Monique is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via telefoonnummer (0252) 433222 en gemeente@lisse.nl. Het postadres is gemeente Lisse, t.a.v. Hart voor je buurt, Postbus 200, 2160 AE Lisse.  Op de website van de gemeente kunt u de mogelijkheden en voorwaarden nog eens nalezen.www.lisse.nl>inwoners>buurt en veiligheid>buurtgericht werken> project hart voor je buurt.